Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a https://archersguide.hu domain néven és aldomain-jein elérhető weboldalak és szolgáltatások (együttesen: Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.

Adatvédelmi szám: NAIH-86306

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

Az Üzemeltető garantálja, hogy a vele kapcsolatba kerülő, honlapjaikat használó felhasználók (a továbbiakban: Felhasználók) személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezelik, különös tekintettel az alábbiakra:

 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 • a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (infotv.).

1. Az adatkezelés célja

A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:

 • a Szolgáltatás hatékony nyújtása
 • a regisztrált felhasználók azonosítása,
 • a Szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
 • felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.),
 • működési problémák elhárítása,
 • közvetlen üzletszerzés. Ez utóbbit az Üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

2. Az adatkezelő személye

A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A Szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az Üzemeltető szerverein kerülnek tárolásra.

3. Általános adatkezelési elvek

A Weboldal hírlevél-feliratkozási mezőiben megadott  adatokat kizárólag az Üzemeltető kezeli. A Felhasználók általi adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés céljának ismeretében történik. Az Üzemeltető kötelezi magát arra, hogy a rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag a Felhasználók által választott szolgáltatás céljából, a Felhasználók hozzájárulásának megfelelően használja. A megadott személyes adatok, valamint az igényelt szolgáltatások bármikor módosíthatók, és törölhetők, a kért szolgáltatások visszamondhatók.

Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy adatbázisa, annak használata technikailag is biztonságos legyen, illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá Felhasználóik személyes adataihoz, ne tudják azokat megváltoztatni vagy törölni.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy Felhasználóiktól gyűjtött személyes adatnak nem minősülő statisztikai adatokat az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően nyilvánosságra hozzák.

Az Üzemeltető kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az általa nyilvánosságra hozott adatok ne legyenek alkalmasak az adatot szolgáltató Felhasználók azonosítására.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Nyilatkozat tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsa. Minden egyes, az Üzemeltető által kezelt adatra érvényes a jelen adatvédelmi nyilatkozat.

4. Felhasználóinkról nyilvántartott adatok

4.1. Általános rendelkezések

Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy a feliratkozás során megadott adatokat kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe.

Az Üzemeltető által gyűjtött adatok kezelése a Felhasználó által indított törléssel vagy az Üzemeltető részéről történő törléssel vagy a weboldal megszűnésével fejeződik be.

Az Üzemeltető nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak.

Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy bármely Felhasználónk a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel, azt haladéktalanul törli.

4.2. Hírlevél feliratkozás

A hírlevél-feliratkozás kötelező kitölteni az űrlapon kötelezőként megjelölt személyes adatokat:

 • E-mail cím
 • Vezetéknév

4.3. Közreműködői regisztráció

A Szolgáltatás használata bizonyos körben (azonban nem teljes körűen) regisztráció, vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges, a Szolgáltatáson elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban regisztrációhoz, és így személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az Üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak:

 • Felhasználónév
 • Jelszó
 • E-mail cím

4.4.  “Cookie”-k és “web beacon”-ök elhelyezése, célja

A Weboldal egyes részeinek használatakor az Üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a Szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából.

Az adatfájlok használatának eredményeképpen az Üzemeltetőhöz került adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz. Az ún. session cookie-k a cookie-kben beállított határidő végével automatikusan törlődnek.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:  beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén,  a cookie-k küldését bármikor megtilthatja.

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezheti, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez. A cookie-kal kapcsolatos további információ a https://www.cookiecentral.com címen érhető el.

A fenti célokból a Weboldalba harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be az Üzemeltető. A web beacon egy olyan, weboldalba ágyazott kép, amely segítségével nyomon követhetőek a honlapon tett látogatások. Ezt az információt “clickstream data”- nak is nevezik. Ezekkel az adatokkal elemezhetőek a látogatási szokások, amely a honlap minőségének javításához vagy a hirdetések megjelenítésével összefüggésben szükséges. A web beacon-ök funkciójukat tekintve hasonlítanak a cookie-khoz, azokat a felhasználók online mozgásának a nyomon követésére használják. A kettő között az a fő különbség, hogy a web beacon- ök nem láthatók az oldalon. Mindemellett a felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében.

További információ a web beaconökkel kapcsolatban: https://en.wikipedia.org/wiki/Web_beacon

4.5. Honlap látogatottsági adatok kezelése

A Szolgáltatás felhasználói számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. Ezek az adatok bizonyos esetekben személyes adatoknak minősülnek. A naplófájlokról statisztika készül és a napló-állományok maximum egy évig kerülnek tárolásra az Üzemeltető szerverén. A felhasználók IP címeit az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személye azonosítható lenne.

6. Felhasználók jogai, lehetőségei

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján, illetve a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozás linkre kattintva. Az Üzemeltető a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail: info@archersguide.hu

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Üzemeltetőhöz fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

A Felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a feliratkozás során során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Üzemeltető jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Üzemeltető ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Budapest, 2015.05.31.

Tetszett?
Oszd meg!

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Kövess minket!
Ez is érdekelhet!
Hirdetés
ajandekboltbanner (1)
ÍJÁSZ HÍRLEVÉL

Ne maradj le az újdonságokról – iratkozz fel hírlevelünkre!

Kapcsolódó bejegyzések

Hoyt Invicta íjteszt

Még nem nagyon sikerült semmi konkrét véleményt írjak az új íjról, mert nem tudtam egyértelmű döntésre jutni vele kapcsolatban eddig. Ennek most vége, mert azt

Carter Honey Back Tension Elsütő

Kezdő csigás íjászként,mint sokunknak nekem is minden újdonság számba megy! A célom nekem is az, hogy minél pontosabban a célba juttassam a kilőtt vesszőt! Mint

World Archery 3D Világbajnokság – Kanada

Épp, hogy véget ért a HDH-IAA 3D Európabajnokság Szlovákiában (ahol mindent elsöprő magyar éremeső hullott), a szűkebb magyar válogatott máris készül a következő megmérettetésre: a

Nemzetközi Versenyözön a nyár végén

2019 augusztus-szeptemberi időszakra minden bizonnyal igaz, hogy igazi „íjász dömping” – legalábbis nemzetközi viszonylatban! 3D fronton Szlovákiában (Várna) állnak helyt magyarjaink (szám szerint 126-an a